اخبار

جلسه مبلغین و تشویق به نماز در بین بازاریان

چهارشنبه پنجم خرداد ۹۵
اتاق اصناف مرکز لرستان میزبان میهمانانی از ستاد اقامه نماز، صنعت معدن و تجارت و سازمان بازرسی استان بود.
در این جلسه بر حضور مبلغین مذهبی جهت تشویق هرچه بیشتر بازاریان به نماز اول وقت تاکید شد و تمام مراحل آماده سازی، استقرار و تامین مالی این روحانیون را به بحث نشستند.
راشدی رئیس اتاق اصناف به نقش بازار و بازاریان در تمامی مراحل شکلگیری انقلاب اسلامی اشاره کرد و توجه به این قضیه را که همواره بازاریان از معتقدترین و پایبندترین اقشار به اصول مذهبی هستند را متذکر شد. در ادامه رحیمی نماینده سازمان بازرسی با تایید صحبتهای راشدی افزود که تلاشهای اتاق اصناف و شخص راشدی بعنوان سر منشا حرکت در تقویت روحیه معنوی و نمازگذاری بازاریان قابل ستایش است.
در ادامه جلسه منصوری معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت با اشاره به نمونه های اجراشده در سطح کشوربه رویکرد مثبت مذهبی اصناف و بازار در خرم آباد به تشویق و تبلیغ فرهنگی نماز بصورت درست و ملایم اشاره کرد و تاکید کرد امروزه تبلیغ نادرست میتواند از تخریب مخربتر باشد و باید مراقب نوع رفتار با مردم باشیم که خدای ناکرده باعث ریاکاری و دین زدگی مردم نشویم.
در پایان جلسه نیز حضار به اتفاق از تلاشهای اتاق اصناف جهت ارتقا فرهنگ نماز در بین بازاریان تجلیل و تشکر نموده وقول مساعدت و همکاری در حد توان را دادند.