گزارش

جلسه توافق مالیاتی رؤسای اتحادیه ها

۲۶ اردیبهشت ۹۵
خرم اباد/سالن کنفرانس اداره امور مالیاتی
در جلسه ای با حضور رئیس اتاق اصناف و نماینده اداره امورمالیاتی و رؤسای اتحادیه ها برگزار شد که در مورد چگونگی توافق بین اصناف و اداره مالیات به بحث و گفتگو پرداخته شد. پس از سوال و جوابهای رد و بدل شده و بحث های فراوان، راشدی رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان در دفاع از اتحادیه ها و اصناف به بیان مشکلات کسبه و بازاریان در بحث مالیات پرداخت و از امور مالیاتی خواستار حمایت و مساعدتهای بیشتر از جانب ااین رگان نسبت به اصناف شد.
راشدی در ادامه به بحث سیستم صندوق مکانیزه اشاره کرد و به سوالات حضار پاسخ، و ابهامات موجود را برای حاضرین در جلسه مرتفع نمود.
در پایان توافقاتی بین اتحادیه ها و نماینده امور مالیاتی صورت پذیرفت که تا حدودی به برخی مطالبات اصناف و اتحادیه ها جامه عمل بپوشاند.