اخبار

جلسه تجمیع عوارض کسب و پیشه برای کاسبان با نمایندگان شهرداری درسال۹۵

جلسه تجمیع عوارض کسب و پیشه برای کاسبان با نمایندگان شهرداری درسال۹۵
سالن جلسات اتاق اصناف مرکز لرستان میزبان نمایندگان شهرداری در خصوص اختلافات بین این دو ارگان بود.
آرش راشدی رئیس اتاق اصناف اعلام داشت که ما بعنوان نماینده مکاسب به اخذ عوارض کسب توسط شهرداری در این سطح و مقدار معترضیم و اختلاف اصلی این دو متولی یعنی شهرداری و اتاق اصناف نیز بر سر همین مسئله مسباشد.
راشدی در ادامه افزود که خوشبختانه نمایندگان شهرداری از قشر مردم بوده و حساسیت ها را بخوبی درک میکنند.
مهندس طلایی رئیس گروه شوراها و شهرداریهای استان نیز از حاضرین در جلسه بود ودر تایید صحبتهای راشدی گفت: این اختلافات به راحتی و درون سازمانی قابل حل بوده و نیاز به وارد شدن مراجع قضایی در این مسائل نیست.
ایشان اقزودند که استانداری میتواند نقش نظارت بر چنین برنامه هایی را ایفا نموده و همکاری سازمانها در رفع مشکلات مردم راهگشا میباشد.