اخبار

تهیه و ارسال ۸۰ هزار قرص نان به مناطق زلزله زده غرب کشور

با توجه به درخواستهای حادثه دیدگان در روز بعد از زلزله جهت ارسال نان گرم
اتحادیه صنف نانوایان مرکز لرستان اقدام به پخت ۸۰ هزار قرص نان برای حادثه دیدگان کردند.
آقای فریبرز حسن پور رییس اتحادیه نانوایان مرکز لرستان در این خصوص گفت: ۳۲ واحد از نانوایان مرکز لرستان ازصبح روز بعد از حادثه به مدت ۲۴ ساعت توانستند ۸۰ هزار قرص نان تهیه و در دو محموله به مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال نمایند.