اخبار

تلاش بازاریان و اصناف خرم آباد در راستای جذب گردشگران

رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان از برنامه ریزی این اتاق برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران برای حضور در استان خبر داد.

به گزارش رروابط عممومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، آرش راشدی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف در خرم آباد افزود: اتاق اصناف مرکز استان در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی ۵ طرح را در دستور کار قرار داده که در این راستا می توان زمینه های توسعه گردشگری را در استان فراهم کرد.

وی تصریح کرد: آموزش بیش از ۵ هزار واحد صنفی مرکز استان برای میزبانی و برخورد با گردشگران از جمله اقداماتی است که می تواند در راستای جذب گردشگران اجرایی شود.

وی اضافه کرد: طرح های اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف مرکز استان نیز در راستای ایجاد زیرساختهای گردشگری استان، تولید و توزیع صنایع دستی و جذب گردشگر بوده که از این طریق می توان زمینه اشتغال را در استان بیش از پیش فراهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: حمایت از بنگاههای خرد، کوچک و زودبازده می تواند در راستای اشتغالزایی موثر باشد که در این راستا اتاق اصناف مرکز استان با برنامه ریزی منسجم طرحی را در راستای شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: این طرح از آغاز تیر ماه به مدت ۴۵ روز آغاز شده که با اجرای آن می توان در راستای شناسایی و ساماندهی واحدهای دارای پروانه کسب و یا مشکل دار اقدام کرد.

راشدی در ادامه افزود:  اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از بحران های اقتصاد است که با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده و همه اتحادیه های صنوف می بایست در این راستا اقدام کنند.

رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان گفت: با اقدامات انجام شده در سال گذشته ۱۰۵ هزار و ۶۸۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده است.

وی با اشاره به تشکیل سه هزار و ۹۹۸ مورد پرونده در راستای این بازرسی ها اظهار داشت: در مدت یاد شده دو هزار و ۱۴۹ مورد شکایات مردمی ثبت شده است.