اخبار

تقدیر رییس اتاق اصناف از بازرسین اصناف در مبارزه با کرونا

منوچهر اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان ضمن قدر دانی از تمام نیروها و بازرسین اصناف  از اجرای ۹۵ درصدی اعمال محدودیت های کرونایی در دو هفته اخیر خبر داد.

رییس اتاق اصناف مرکز لرستان با تقدیر از استاندار محترم لرستان و  فرماندار خدوم شهرستان خرم آباد و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صمت،اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی،بسیجیان خدوم،سازمان بهداشت، استاندارد و بازرسین اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی خرم آباد که در بازرسی‌های مشترک با اصناف همراه بوده‌اند، بیان کرد: در این بازرسی ها تعداد 7649 تذکر شفاهی،تعداد 198 اخطار پلمپ و متاسفانه تعداد 107 از واحدهای صنفی که به محدودیت ها بی توجهی می کردند پلمپ شدند.