اخبار

تقدیر استاندار محترم لرستان از رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان

در جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم لرستان از خدمات جناب آقای اسبکوه رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان به عنوان مسئول گشت های مشترک در کنترل و بازرسی اصناف مرکز لرستان در اجرای گام دوم طرح فاصله گذاری هوشمند قدردانی نمود.

 اتاق اصناف مرکز لرستان طی نامه فرمانداری خرم آباد به شماره ۳۸۵ مورخ۲۶/۱/۹۹ مسئولیت گشت های مشترک و نظارت بر صنوف را در اجرای گام دوم طرح فاصله گذاری هوشمند به عهده داشت که با زحمات پرسنل اتاق اصناف و بازرسین مشترک اتاق اصناف مرکز لرستان، سازمان صمت استان، اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان، اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی محترم انتظامی استان، بسیج اصناف و همکاری و ایثار صنوف و کسبه مرکز لرستان با موفقیت انجام گرفت.