اخبار

تغییر در هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز لرستان

طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف مرکز لرستان با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت،پس از انجام مراحل قانونی فعالیت خود را آغاز نمود.

اسامی هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف مرکز لرستان به شرح زیر می باشد:

آقای منوچهر اسبکوه رییس
آقای غلام اسدی فر نایب رئیس اول
آقای حشمت رحیمی نایب رئیس دوم
آقای آرش راشدی دبیر
آقای صید میرزا چراغی خزانه دارر