اخبار

تعیین سمت هیئت رییسه اتاق اصناف مرکز لرستان

طبق نامه شماره ۱۱۷/۲۴۳۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ سازمان صنعت،معدن و تجارت لرستان در خصوص نتیجه جلسه تعیین سمت اعضای هیئت رییسه اتاق اصناف مرکز لرستان، سمت اعضا به ترتیب زیر تعیین گردید.

منوچهر اسبکوه – رییس

غلام اسدی فر -نایب رییس اول

علیرضا خسروی- نایب رییس دوم

حشمت رحیمی- دبیر

اسفندیار دولتشاه – خزانه دار