اخبار

تشکیل کارگروه شناسایی و ساماندهی دستفروشان و بازارهای شبانه در خرم آباد

در جلسه ای که شنبه ۳۰ تیر ماه با حضور منوچهر اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان،رییس سازمان میادین و نمایندگان فرمانداری و شهرداری خرم آباد برگزار شد مقرر گردید کار گروهی جهت زیباسازی و نظم بخشی به مرکز لرستان با هدف شناسایی و ساماندهی دستفروشان سطح شهر و بازارهای شبانه تشکیل گردد.
اعضای این کار گروه را نمایندگان اتاق اصناف مرکز لرستان،فرمانداری،شهرداری وسازمان میادین خرم اباد تشکیل خواهند داد.