اخبار

تجلیل رستوران داران و تالارداران مرکز لرستان از استاندار لرستان و مهندس راشدی

جناب آقای مهندس بازوند استاندار محترم لرستان و جناب آقای مهندس راشدی رییس محترم اتاق اصناف لرستان

بدینوسیله از تلاش و زحمات بی وقفه شما در حمایت از خانواده بزرگ اصناف و همچنین اقدام تحصین برانگیز تان در توقف اخذ عوارض پسماند از واحدهای صنفی توسط شهرداری کمال تشکر را داشته و توفیق و سلامتی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم

رستوران داران و تالار داران مرکز لرستان