اخبار

تجلیل از افسران جبهه اقتصاد مقاومتی در سال رونق تولید

روز چهارشنبه  مورخ ۹۸/۵/۲ در مراسمی که در اتاق بازرگانی لرستان و  با حضور عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، پیمان زندی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت،اقای صفی خانی رییس سازمان صمت لرستان و برخی مسئولین استانی برگزار شد، از ۲۹ واحد صنعتی تولیدی و خدماتی و فنی مهندسی لرستان  تجلیل شد.

آقای اسبکوه رییس اتاق اصناف لرستان در این مراسم در گفتگو با روابط عمومی اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: ارتقای ظرفیت،ایجاد اشتغال جدید و انجام تحقیق و توسعه از جمله شاخص های مورد نظر در انتخاب این واحدها بوده است.