اخبار

تبریک هفته نیروی انتظامی

نبروی انتظامی مظهر امنیت و قدرت است.(مقام معظم رهبری)
هفته نبروی انتظامی برتمام سبزپوشان همیشه بیدار مبارک باد.
روابط عمومی اتاق اصناف مرکز لرستان