اخبار

تبریک نیمه شعبان

میلاد منجی عالم بشریت، امید عالمیان، مهدی موعود(عج) بر تمامی مسلمین جهان و تمامی مظلومان، خصوصا شیعیان هم وطن مبارک و شادباش بادا.
روابط عمومی اتاق اصناف مرکز لرستان