اخبار

تبریک ایام شعبان

ماه شعبان از ماههای مبارک برای مسلمانان بویژه شیعیان است که در این ماه رخدادهای میمون و خجسته ای بوقوع پیوسته است.
تولد امام حسین(ع) حضرت ابوالفضل(ع) (روز جانباز). و میلاد امام سجاد(ع) از این ایام مبارک و فرخنده است. روابط عمومی اتاق اصناف این ایام سعید را به تمام هموطنان عزیز تبریک میگوید.