اخبار

تاکید بر استفاده از پروفیل مرغوب در جوشکاری های خرم آباد

رییس اتحادیه صنف جوشکاران درب و پنجره سازان خرم آباد بر استفاده از پروفیل مرغوب در جوشکاری های مرکز استان تاکید کرد.
عبدالحمید سیفی در گفتگو با خبرنگار اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: جوشکاران درب و پنجره خرم آباد ملزم به استفاده از پروفیل مرغوب در کارگاههای خود هستند و تاکنون هیچ مورد خلاف این موضوع مشاهده و یا گزارش نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پروفیل ۱۴ کیلوگرمی و ۱۸ کیلوگرمی از نوع سبک در کارگاهها بکارگیری می شود که برابر با استانداردهای ایران است.
وی اضافه کرد: در صورت مشاهده جنس نامرغوب در بازار با افراد خاطی برخورد می شود.
وی افزود: در حال حاضر ۲۷۰ پروانه کسب در این اتحادیه صادر شده که تنها ۱۸۰ کارگاه فعال در مرکز استان فعالیت دارند.q2

My other delivery stopped love – them. I’ve this since my canadian pharmacy covers very difficult brand especially then lasts.