گزارش

بیانیه اتاق اصناف مرکز استان لرستان و انجمن اسلامی اصناف و بازار خرم آباد در خصوص حضور در راهپیمایی روز قدس

روز قدس هدیه ای ماندگار از معمار کبیر انقلاب اسلامی است که در آن همه مسلمانان جهان را به آزادیخواهی و آزادگی دعوت کرده است.
روز قدس یادآور فریادهای مادرانی است که فرزندانشان در انتفاضه علیه دشمن سر تا مسلح صهیونیستی، دعوت حق را لبیک گفته و به تعبیر امام راحل در قهقه مستانه شان “عندربهم یرزقون” شده اند.
در روز قدس، همه آزادیخواهان با مشت های گره کرده در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهند ایستاد تا فریاد مظلومیت فرزندان غزه، یمن، بحرین و سوریه را به گوش جهانیان برسانند.
فردا همزمان با همه آحاد مردم در جای جای ایران اسلامی، بازاریان و اصناف لرستان بار دیگر در کنار همه آزادیخواهان جهان خواهند ایستاد و فریاد مرگ بر اسراییل را سر خواهند داد.
بازاریان، اصناف و کارکنان اتاق اصناف مرکز استان لرستان و انجمن اسلامی اصناف و بازار خرم آباد نیز ضمن محکوم کردن جنایات ددمنشانه صهیونیست ها در سرزمین اشغالی، به “هل من ناصر ینصرنی” مظلومان جهان پاسخ می دهند و با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن اعلام برائت از جنایات بشری در سراسر جهان، با مردم مظلوم فلسطین هم نوا خواهند شد.
به امید آزادی قبله اول مسلمان جهان و به امید نابودی ظلم و جور در جای جای هستی.
روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستانasfsf454