اخبار

برگزاری کارگاه آموزش روسا و دبیران اجرایی اتحادیه های صنفی مرکز لرستان

دوشنبه ۱۹ تیرماه سال ۱۳۹۶ کارگاه آموزش اتاق اصناف لرستان با حضور تمام روئسای اتحادیه های صنفی و دبیران اجرایی آنها برگزار شد، در این جلسه دبیران اجرایی مشکلات خود را در خصوص کار با سامانه ایرانیان اصناف مطرح نموده و آموزش‌های لازم را دریافت کردند.