اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی دبیران اجرایی اتاق اصناف مرکز لرستان

سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۸ کارگاه آموزشی دبیران اجرایی اتاق اصناف مرکز لرستان در سالن اجلاس این اتاق برگزار شد.
دراین کارگاه آقای منوچهر اسبکوه رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان دبیران اجرایی اتحادیه های مرکز لرستان را با آخرین قوانین مالیاتی آشنا نموده و آنها را به تسریع در روند صدور و تمدیدپروانه کسب دعوت کردند.
همچنین در این کارگاه مهندس شهاب رحیمی مسئول آموزش و انفورماتیک اتاق اصناف مرکز لرستان با آموزش نحوه استفاده از سامانه ایرانیان اصناف به مشکلات دبیران اجرایی دراین خصوص پاسخ گفتند.