اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ادواری اتاق اصناف لرستان

کارگاه آموزشی اتاق اصناف لرستان چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ با حضور روسای اتحادیه های صنفی مرکز لرستان و به منظور تسهیل صدور پروانه کسب و تعیین تکلیف پروانه های منقضی شده برگزار گردید.