اخبار

برگزاری اولین همایش تعمیر کاران تلفن همراه در اتاق اصناف لرستان

این همایش روز دوشنبه ۸/۸/۹۶ و با حضور رییس اتاق اصناف لرستان، رییس اتحادیه تعمیر کاران لوازم خانگی  و تعدادی از تعمیر کاران تلفن همراه برگزار شد.

آقای پوران رییس اتحادیه هدف از برگزاری این همایش را برسی مشکلات اعضای این اتحادیه عنوان کرد و گفت:

 پیگیری نرخ نامه جدید، دریافت بیمه تکمیلی، برخورد با واحدهای بدون پروانه کسب ونحوه صحیح پذیرش تلفن همراه به منظور جلوگیری از شکایات بی مورد از محورهای بحث در این همایش بود.

مهندس آرش راشدی رییس اتاق اصناف لرستان ضمن برسی و ارائه راهکار جهت برطرف سازی مشکلات فوق به اعضای این اتحادیه پیشنهاد نمود که با برگزاری سمینارهای آموزشی و دعوت ازنمایندگان برند های معروف تلفن همراه اطلاعات خود را بروز رسانی کنند.