اخبار

برگزاری انتخابات هیئت مدیره دو اتحادیه در شهرستان خرم آباد

دوشنبه ۱۷/۱۱/ ۹۵ انتخابات هیات مدیره اتحادیه های چینی ، بلور و پلاستیک و همچنین اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و پزشکی (طبی) برگزار شد.
آقای راشدی رئیس اتاق اصناف لرستان در این خصوص گفت : در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنف چینی، بلور و پلاستیک و صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و پزشکی شهرستان خرم آباد در روز دوشنبه ۱۷ /۱۱ /۹۵ با حضوراعضای تحت پوشش اتحادیه های مذکور برگزار شد.
اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه صنف چینی، بلور و پلاستیک بر اساس آراء کسب شده :

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رای سمت
۱احمد مهربان ۹۴ رئیس
۲ شاهپور مهربان ۶۱ نائب رئیس اول
۳ مصطفی رحمتی ۴۸ نائب رئیس دوم
۴ غلامرضا ایمان نژاد ۲۷ دبیر
۵ حسن بیاتی ۲۳ خزانه دار
۶ غلامرضا مظاهری ۲۲ عضو علی البدل اول
۷ لیلا بدری ساکی ۱۸ عضوعلی البدل دوم
۸ افسانه قربانی ۱۷ ……………………………..
۹ امین ساکیان محمدی ۱۷ ……………………………..
۱۰ لیلا گودرزی ۵ …………………………….
اسامی منتخبین سمت بازرس اتحادیه صنف چینی، بلور و پلاستیک بر اساس آراء کسب شده :¬
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رای سمت
۱ فرهاد الفتی ۵۶ بازرس اصلی
۲ بهروز نورداد ۳۱ بازرس علی البدل
۳ علیرضا شکرائیان ۳۰ ………………………..

اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و پزشکی (طبی) بر اساس آراء کسب شده :¬
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رای سمت
۱حمیدرضاتیموری طولابی ۵۶ رئیس
۲مصطفی بهرامی ۲۴ نائب رئیس اول
۳محمد مالمیر ۱۷ نائب رئیس دوم
۴آذر رازانی ۱۵ دبیر
۵علی اشرف ابراهیمی ۱۲ خزانه دار
۶ناصر عبدالوند ۸ عضو علی البدل اول
۷مسعود کاکاوند ۸ عضوعلی البدل دوم

اسامی منتخبین سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و پزشکی (طبی) بر اساس آراء کسب شده :¬
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رای سمت
۱ وحید پرکار ۴۷ بازرس اصلی
۲ سید سجاد شاهرخی ۱۰ بازرس علی البدل