اخبار

برگزاری انتخابات اتحادیه تراشکاران شهرستان خرم آباد

امروز سه شنبه ۲۹/۱/۹۶انتخابات اتحادیه تراشکاران شهرستان خرم آباد برگزار شد.
در این انتخابات آقای محمود امیدعلی مجدداّ به عنوان رییس اتحادیه تراشکاران شهرستان خرم آباد انتخاب شد تعداد آراء کسب شده توسط داوطلبین به شرح زیر می باشد:
محمود امیدعلی-۳۹رای-رییس
مرادنیک بختی-۲۷رای-نائب رییس اول
ناصربستامی-۱۴ رای -نائب رییس دوم
امیرمسیبیان-۱۱رای -دبیر
محرمعلی شیری-۹رای -خزانه دار
اله رحم عبدی-۸رای – علی البدل اول
محمدمهدی ابطحی-۳رای – علی البدل دوم
علی تقوی-۳۸رای-بازرس اصلی
مهدی تقوی-۹رای-بازرس علی البدل