اخبار

برخورد با متخلفان قیمتها در ماه رمضان

پس از برگزاری جلسات متعدد در خصوص برنامه ریزی و نظارت بر عرضه و قیمت کالا در بازار و برای رفاه حال همشهریان عزیز خرم آبادی قیمت کالا و اقلام موجود در بازار به اتحادیه ها اعلام و با واحدهای صنفی خاطی برخورد خواهد شد.
راشدی رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان و مشاور اتاق اصناف ایران اعلام داشت : با متخلفانی که قیمت اقلام اعلام شده را بیش از نرخ مصوب به مشتریان ارائه دهند بخصوص در ماه مبارک رمضان به شدت برخورد خواهیم کرد. و با هماهنگی و همکاری ارگانهای مربوطه، رضایت همشهریان عزیز در بحث قیمتها را جلب می نماییم.