اخبار

با نانوایی های متخلف برخورد می شود

رییس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان خرم آباد از برخورد قانونی با نانوایان متخلف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، رسولی بهاروند افزود: با توجه به این مهم که نان به عنوان قوت قالب مردم و جامعه محسوب می شود می بایست برای رسیدن نان سالم و با کیفیت به دست مردم از ابزار و راهکارهای قانونی استفاده کرد.
وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر بر این مهم گشت های مشترک هر هفته با حضور بازرسان اتاق اصناف مرکز استان، بهداشت، اتحادیه نانوایان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برقرار می شود که در این راستا نیز ضمن شناسایی واحدهای متخلف، با آنان برخورد قانونی می شود.
وی در خصوص استفاده جوهر قند و جوش شیرین در نان نیز اظهار داشت: تاکنون گزارشی در خصوص استفاده این مواد افزودنی در نانوایی های شهر خرم آباد دریافت نشده و با حضور بازرسان بههداشت در اکیپ های بازرسی برای شناسایی واحدهای متخلف اقدام می شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ واحد صنفی نانوایی در شهر خرم آباد فعالیت دارد که از این تعداد ۲۹۳ واحد نانوایی لواش پز و ۷۰ واحد نانوایی سنگک فعالیت دارند و مابقی نیز انواع نان را در شهر خرم آباد پخت می کنند.

۱۱۰۳۲۰۰۹۱۱۱۷