اخبار

بازدید از شهرک صنوف زاگرس

سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۸ رییس اتاق اصناف مرکز لرستان و مسئول بسیج اصناف با حضور خبرنگاران بخش خبر صداوسیمای مرکز لرستان از شهرک صنوف زاگرس بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات زیر ساختی شهرک انجام شد آقای منوچهر اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان کوتاهی سرمایه گذار و عمل نکردن دستگاه های مرتبط به تعهداتشان را عوامل اصلی مشکلات شهرک صنوف زاگرس دانست.

همچنین آقای اسبکوه از پیگیری های مستمر آقای اکبر عادلی رییس اتحادیه صافکاران که در شهرک مستقر است و سایر اعضای هیئت امنای شهرک صنوف زاگرس تشکر کرد.