اخبار

بازاریان معتمدترین قشر جامعه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این مراسم روز ملی اصناف بیان کرد: در شرایط خیلی خاصی قرار داریم و تمام ابرقدرت‌های دنیا در مقابل نظام اسلامی صف کشیده‌اند و در این شرایط خاص آنچه که مهم است تعامل، همدلی و ایجاد یک فضای آرام است.
محمدرضا صفی خانی ادامه داد: مردم در حال حاضر به حضور و تعامل اصناف نیازمند هستند، در گذشته بازاریان به عنوان معتمدترین افراد جامعه بودند و بازار همواره نقش خود را در برهه‌های مختلف به خوبی بازی کرده است و امیدواریم یک فضای آرام و بدون تنشی را داشته باشیم تا از این شرایط عبور کنیم.
وی عنوان کرد: در وزارت صنعت و معدن چند استراتژی تعبیه شده که در این راستا تمام تلاش مسوولان این است که بتوان شرایط را برای بهبود وضعیت بازار مهیا کنند، به همین دلیل بازرسی ‌گسترده‌ای از سطح واحدهای تولیدی و اصناف صورت خواهد گرفت تا بتوان آرامش را ایجاد کرد.