گزارش

انعقاد توافق نامه اتحادیه صنف خرم آباد و امور مالیات لرستان

توافق نامه اتحادیه صنف خرم آباد و امور مالیات استان لرستان در خصوص معافیت های مالیاتی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز لرستان در جلسه ای که روز شنبه با حضور روسای اتحادیه صنف خرم آباد در محل اداره کل امور مالیاتی استان در خرم آباد برگزار شد، روسای اتحادیه ها ضمن آشنایی بیشتر با موارد مالیاتی و قوانین و مقررات جدید مالیات کشور، توافق نامه معافیت های مالیاتی را نیز منعقد کردند.
در این توافق نامه علاوه بر تخفیف های مالیاتی و نحوه استفاده از این تخفیف ها، مواردی همچون استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای صنوف، اطلاع رسانی از جرائم و معافیت های مالیاتی و موارد و مشکلات اصناف ذکر شده است.
در این جلسه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بحث و بررسی شد.k1 k2