اخبار

انجام بیش از هشت هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی لرستان در مرداد ۹۵

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان لرستان از انجام هشت هزار و ۲۲۷ مورد بازرسی از واحدهای خرده فروش صنفی استان در مرداد ماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، اردشیر قوامی در این خصوص گفت: این تعداد بازرسی بر اساس بازرسی های دوره ای و روزانه انجام شده و این در حالی است که در مدت یاد شده ۲۹۰ مورد گزارش مردمی به این مدیریت واصل شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۹۴ مورد به صورت تلفنی، ۱۰۸ مورد به صورت حضوری و ۸۸ مورد به صورت کتبی به ثبت رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه ۳۱ مورد از این شکایات مردمی غیر قابل پیگیری بوده اند، اظهار داشت: ۲۵۹ مورد از شکایات یاد شده قابل پیگیری بوده که از این تعداد نیز ۱۶۴ مورد در بخش کالا و ۹۵ مورد در بخش خدمات بوده است.

وی افزود: از این تعداد شکایت قابل پیگیری نیز ۳۵ مورد به رضایت مشتری، ۸۱ مورد متخلف، ۴۵ مورد غیر متخلف و ۹۸ مورد در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: با بررسی و بازرسی های انجام شده ۳۰۷ پرونده تشکیل شده که از مجموع این پرونده ها، ۳۳ مورد با ۵۰۰ هزار ریال و کمتر، ۲۳۵ مورد با بیش از ۵۰۰ هزار ریال و کمتر از ۱۰ میلیون ریال و ۳۹ پرونده با بیش از ۱۰ میلیون ریال تشکیل و به مراجع مربوط ارجاع داده شده اند.

rrr