اخبار

انجام بیش از هشت هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان در مرداد ماه امسال

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان لرستان از انجام هشت هزار و ۸۳۹ مورد بازرسی از واحدهای خرده فروش صنفی استان در مرداد ماه امسال خبر داد.
اردشیر قوامی افزود: این تعداد بازرسی بر اساس بازرسی های متداول و با توجه به ۱۹۲ گزارش مردمی دریافتی انجام شده است.
وی تصریح کرد: این تعداد بازرسی در شهرهای مختلف استان بوده و بر اساس آمار موجود بیشترین بازرسی ها به ترتیب در شهرهای خرم آباد و بروجرد با یک هزار و ۷۵۲ مورد و یک هزار و ۴۴۵ مورد و کمترین بازرسی در شهرستان دورود با ۴۷۰ مورد بازرسی انجام شده است.
وی اضافه کرد: با بررسی های انجام شده از این تعداد بازرسی ۳۷۶ پرونده تشکیل و به مراجع ذی ربط ارائه شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد پرونده ۷۶ پرونده ۵۰۰ هزار ریالی و کمتر، ۲۹۶ پرونده بیشتر از ۵۰۰ هزار ریال و کمتر از ۱۰ میلیون ریال و چهار پرونده بیش از ۱۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی خاطر نشان کرد این تعداد پرونده و بازرسی ها در خصوص گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و نرخ نامه و یا عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی صادر شده است.۱۶۱۴۲۷۸