اخبار

انتخاب رییس جدید اتحادیه تعمیر لوازم خانگی

‌ ‌‌روز چهار شنبه ۲۱/۴/۹۶انتخابات اتحادیه تعمیر لوازم خانگی شهرستان خرم آباد  برگزار گردید.

در این انتخابات آقای محسن آبدری به عنوان رییس اتحادیه تعمیر لوازم خانگی شهرستان خرم آباد انتخاب شد.

تعداد آراء کسب شده توسط داوطلبین به شرح زیر می باشد:

محسن آبدری-۴۷رای-رییس

محمد محسن پوران-۴۲ رای-نائب رییس اول

وحید میر-۳۵رای -نائب رییس دوم

امیر جوانمردی-۳۳ رای -دبیر

علی حسین سپهوند-۲۳رای -خزانه دار

علی دلفان-۱۷رای – علی البدل اول

هادی دالوند-۹رای – علی البدل دوم

افشین نورائی-۴۱رای-بازرس اصلی

فرنگیس شهسواریان-۲۹رای-بازرس علی البدل