اخبار

انتخاب جناب آقای منوچهر اسبکوه به عنوان عضو هیئت رییسه کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران

انتخابات کمیسیون های اتاق اصناف ایران برگزار شد و اعضای آن مشخص شدند.

در سومین اجلاس هفتمین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران که روز گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، کمیسیون های تولید و تجارت، بیمه و مالیات، بازرسی و نظارت، برنامه و بودجه، قوانین و مقررات، تشکل ها و واحدهای صنفی با رای هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران اعضای خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در این انتخابات و در کمیسیون تولید و صادرات آقایان؛ مهدی باغستانی، بهمن پژوهی، سهراب رضایی، علیرضا حسنی صدرآبادی، فرزین جوادیان، محمد فرهادی و محمود موسوی و در کمیسیون بیمه و مالیات : آقایان حمیدرضا تاجیک، هاشم الله دادیان، افشین کشاورز، محدرضا فهیمی، سعید معصومی، جلیل زابلی و غفاری فارسان و در کمیسیون بازرسی و نظارت آقایان ابوالفضل محمودی، یونس حواسیان، جلیل قهرمانی، سیروس فرجی، محمود صادق کیا، حسین جنیدی، موسی الرضا غفاریان، و در کمیسیون برنامه و بودجه آقایان مهدی طاهری فر، بهروز کرمی، وحید مهرپویان طارانی، شعبان محمد علیزاده، ایوب جمشیدی،حمیدرضا قاضی زاده زاهدی، عیسی کرمی، و در کمیسیون قوانین و مقررات آقایان میراسماعیل صدیق، اردشیر نصراللهی، عباس رمدانی،علی مظفری، ناصر ناصری، منوچهر اسبکوه، عبدالحمید رئیسی و همچنین در کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی آقایان محسن الهی زاده، محمدرضا تقی نژاد، بهروز شفیعی،سید حسن ضیایی، محمد صدقی، محمد مهدی غفوریان و محمد جواد معمارمقدم به ترکیب اصلی کمیسیون های اتاق اصناف ایران راه یافتند. گفتنی است ترکیب هیئت رئیسه هر یک از کمیسیون ها پس از برگزاری نخستین جلسه مشخص خواهد شد.