اخبار

انتخابات کشوری اتحادیه آسانسور به حد نصاب نرسید.

در انتخابات کشوری اتحادیه صنفی آسانسور که امروز برگزار شد متاسفانه تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات که بصورت انلاین و همزمان در سراسر کشور برگزار شد به حد نصاب نرسید.
این انتخابات دوهفته آینده مجددا برگزار خواهد شد.