اخبار

انتخابات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

فروردین ماه ۹۵ انتخابات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهرستان خرم آباد برگزار گردید و در نهایت منتخبین به شرح زیر موفق به کسب آراء شدند:

جناب آقای حجت عزیزی ۴۸رای رئیس
جناب آقای رحمان گودرزی ۳۵رای نایب رئیس اول
جناب آقای محمدرضا میرزاپور ذهابی ۳۳رای نایب رئیس دوم
جناب آقای محمد حسنوند ۳۲رای دبیر
جناب آقای میرزا رضاییان ۲۹رای خزانه دار
جناب آقای فخرالدین صارمی ۲۸رای عضو علی البدل اول
جناب آقای علی صفدر سنقری ۲۰رای عضو علی البدل دوم

اسامی منتخبین سمت بازرسی اتحادیه به ترتیب آرای مأخوذه به شرح ذیل است:
سرکارخانم پروین نامور ۴۷ رای بازرس اصلی
جناب آقای میثم یاراحمدیان مقدم ۴۴ رای بازرس علی البدل

انتخابات اتحادیه مذکور براساس ماده ۱۵ آیین نامه انتخاباتی به حد نصاب ۳/۱ کل اعضا رسیده است، لذا انتخابات از نظر هیات اجرایی برگزاری انتخابات رسمیت دارد.