اخبار

انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان خرم آباد برگزار شد

‌ ‌ انتخاب مجدد
آقای منوچهر اسبکوه به عنوان رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مرکز لرستان
روز‌ ‌دو شنبه۹۷/۹/۱۲
انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان خرم آباد برگزار شد.
در این انتخابات جناب آقای منوچهر اسبکوه با کسب ۱۰۳ رای از ۱۰۴ رای ماخوذه به عنوان رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان خرم آباد انتخاب شد.
تعداد آراء کسب شده توسط داوطلبین به شرح زیر می باشد:
منوچهر اسبکوه
۱۰۳ رای-رییس
محسن امید زاده
۵۳ رای-نائب رییس اول
ایرج سپهوند
۴۶ رای -نائب رییس دوم
محمد رضا انوجی
۲۶ رای -دبیر
مسعود حیدر تبار
۱۷رای -خزانه دار
فرشاد رضوانی نسب
۱۰ رای – علی البدل اول
احمد رضا یاراحمدی
۱۰- علی البدل دوم
بهروز کولیوند
۹۴ رای-بازرس اصلی
محمود خدارحم
۶ رای-بازرس علی البدل