اخبار

افزایش قیمت نان در کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شد

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: افزایش قیمت نان در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی گفت: قرار است موضوع افزایش قیمت و تعیین وزن چانه نان مجددا در شورای آرد و نان مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: برای تامین رضایت تولیدکننده و مصرف کننده در خصوص قیمت نان قرار است جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط برگزار شود.
بنابر این هر گونه افزایش قیمت نان تا اطلاع ثانوی در کشور تخلف محسوب می شود.