اخبار

اعضای کمیسیون های اتاق اصناف مرکز استان لرستان مشخص شدند

اعضای کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف مرکز استان لرستان مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، در اجلاس ماهیانه اتاق اصناف مرکز استان در خرم آباد، با برگزاری انتخابات داخلی روسا و اعضای کمیسیون های پژوهش، کمیسیون بودجه و تشکیلات و امور اقتصادی، کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات و کمیسیون حل اختلاف و تشخصیص، کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی مشخص شدند.
بر اساس نتایج به دست آمده از این انتخابات که با حضور روسای اتحادیه های صنفی مرکز استان و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برگزار شد، عبدالحمید سیفی به عنوان رییس کمیسیون حل اختلاف و تشخیص، کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی مشخص شد.
بر اساس نتایج به دست آمده احمد واشانی به عنوان نایب رییس و غلامعباس اسدی، صیدمیرزا چراغی و غلامحسن دولتشاه به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.
همچنین در کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات نیز ایرج طولابی به عنوان رییس و احمدرضا زرین زاده به عنوان نایب رییس و آقایان منوچهر اسبکوه، علیرضا خسروی و رضا علی تیموری به عنوان عضو انتخاب شدند.
در کمیسیون های پژوهش، بودجه و تشکیلات و امور اقتصادی نیز خانم امیدی به عنوان رییس و آقای محمدحسن پورانبه عنوان نایب رییس و آقایان محمود امیدعلی و اکبر عادلی و مجتبی بیرانوند به عنوان اعضای این کمیسیون ها مشخص شدند.

اتاق-لرستان-۱