اخبار

اجرای طرح کارورزی در واحدهای صنفی مرکز لرستان

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۹در حاشیه برگزاری اجلاس ماهیانه اتاق اصناف مرکز لرستان آقای منوچهر اسبکوه خبر از اجرای طرح کارورزی در واحدهای صنفی مرکز لرستان داد.
منوچهر اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان ضمن توضیحاتی در خصوص طرح کارورزی گفت: حداقل میزان تحصیلات متقاضیان کارورزی کاردانی می باشد.
آقای اسبکوه عنوان کرد: زمان اجرای این طرح در جلسه مشترک اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف مرکز لرستان و سازمان صنعت،معدن و تجارت لرستان تعیین خواهد شد.