اتوماسیون اداری

جهت ورود به سیستم اتوماسیون حتما از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید 

برای ورود به نرم افزار اتوماسیون آدرس http://91.98.124.21 را در مرورگر خود وارد کنید

راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون

فایل های مورد نیاز