اخبار

اتاق اصناف لرستان پیشرو ترین اتاق اصناف ایران

جناب آقای مهندس گلپور معاون برنامه ریزی مرکز اصناف ایران در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی سامانه اصناف ایران با سرکشی به بخش های مختلف اتاق اصناف لرستان ضمن قدر دانی از زحمات آقای راشدی رئیس اتاق اصناف لرستان و هیئت رئیسه آن از آنها به عنوان پیشروترین اتاق اصناف کشور در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب یاد کرد و اتاق اصناف لرستان را جزو ۳ اتاق برتر کشور برشمرد.
وی همچنین اتاق اصناف لرستان را به عنوان اولین مجری برگزاری انتخابات الکترونیکی اصناف در سطح کشور نام برد.