گفتگو

اتاق اصناف ایران تشکل پویا و تسهیل کننده برای کسبه و بخش خصوصی است

رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد گفت: اتاق اصناف ایران تشکل پویا و تسهیل کننده برای صنوف کشور و بخش خصوصی است.

آرش راشدی در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: در زمینه تعامل بین سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف امسال قدم های خوبی بر داشته شده اما انتظارات ما از روسای سازمان های مذکور، بیشتر است زیرا که برای رسیدن به وضعیت ایده آل، مسیر سختی پیش رو داریم.

راشدی اظهارکرد: اتاق‌های اصناف در چارچوب قانون نظام صنفی فعالیت دارند اما اتاق های بازرگانی در قالب آیین نامه فعالیت می کنند و همین مسئله باعث شده چارچوب اختیارات روسای این پارلمان بخش خصوصی، دارای تبعیض های فراوانی باشند.

وی افزود: بعضی از رؤسای ادارات شهرستان ها در حوزه فرمانداری ها ، تعامل مناسبی با رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها ندارند و از سلایق قومی و محلی سوء استفاده کرده و فضای مناسبی برای اشخاص معلوم الحال ایجاد می‌کنند.

راشدی تصریح کرد: اختصاص ۶۰ درصد نیروهای طرح تشدید بازرسی و نظارت اصناف هنوز در برخی استانها صورت نپذیرفته است و بازرسی در سطح عرضه صرفأ به بازرسان اصناف واگذار شود.

وی افزود: در اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از محل وصول جرایم، وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم خود را به اتاق اصناف واگذار کند و تا زمان تخصیص کامل بودجه از محل جرایم ، به جهت اینکه از ۱۵ اسفند تا پایان فروردین ماه، مشغول بازرسی پایان سال و نمایشگاه ها هستند، به عنوان امانت در اختیار اتاق قرار دهند .

[clear]

منبع : اتاق اصناف ایران