اخبار

آیین تجلیل

آیین تجلیل اتاق اصناف مرکز لرستان از نام آوران اصناف و بازار در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور دکتر تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت