اخبار

آموزش ۹۳۷متقاضی پروانه کسب در ۶ماه نخست امسال

آموزش متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب در کلاسهای آموزشی اتاق اصناف مرکز لرستان در حال برگزاری است.
در این کلاسها که با هدف بالا بردن سطح کیفی بازار و افزایش آگاهی بازاریان برگزار می‌شود، شرکت کنندگان با احکام کسب و کار در بازار،قوانین نظام صنفی ،قوانین مالیاتی ،مشتری مداری ،قوانین اماکن عمومی و قوانین بیمه و قانون کار آشنا می شوند.
مهندس شهاب رحیمی مسئول آموزش اتاق اصناف مرکز لرستان از آموزش ۹۳۷ متقاضی تمدید و صدور پروانه کسب در شش ماه نخست امسال خبر داد و افزود از این تعداد ۲۵۶نفر متقاضی تمدید و ۶۸۱نفر متقاضی صدور پروانه کسب بودند که از مجموع این افراد ۳۶۲ نفر از آنها زن و ۵۷۵ نفر مرد هستند.