اخبار

آشنایی بیش از ۱۷۰۰ نفر با قوانین نظام صنفی و احکام بازار

در سال ۹۵ بیش از ۱۷۰۰ نفراز ۴۳ اتحادیه صنفی با شرکت در کلاسهای آموزشی اتاق اصناف، با قوانین نظام صنفی و احکام بازار آشنا شدند.
آقای رحیمی مسئول واحد آموزش اتاق اصناف لرستان در خصوص این کلاسها گفت : دراتاق اصناف لرستان آموزش‌هایی درجهت آشنایی با قوانین نظام صنفی و احکام بازار برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب توسط اساتید مجرب و تحصیل کرده و دارای سمت سازمانی مرتبط با آموزش خود ، در طول هفته به مدت ۱۸ ساعت در محل این اتاق برگزار می گردد.

وی افزود: آموزش صنوف از برنامه هایی است که انتظار می‌رود در درازمدت تاثیرات خود را بر آینده بازار و اصناف بگذارد، و با اجرایی شدن آن سطح سواد و آگاهی افراد در رابطه با شغل و کسب و کار خود بالاتررفته و از حق و حقوق خود و مشتری که از مهمترین مسائل است آگاهی یابند.

رحیمی گفت :دراین کلاسها ضمن توزیع کتاب قوانین نظام صنفی و احکام بازاربین شرکت کنندگان، تأثیر این دوره آموزشی در آگاهی، نگرش و عملکرد متقاضیان توسط آزمونی که بصورت انلاین برگزار میگردد سنجیده میشود.