اخبار

آرش راشدی به عنوان مشاور رییس اتاق اصناف ایران منصوب شد

۱۱۱طی حکمی از سوی علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، “آرش راشدی” به عنوان “مشاور در امور گسترش تجارت خارجی اتاق اصناف ایران” منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، رییس اتاق اصناف ایران در این حکم با اشاره به تعهد، تخصص و سوابق راشدی، وی را به عنوان مشاور اتاق اصناف ایران در گسترش تجارت خارجی منصوب کرده است.
در بخشی از این حکم آمده است: “انتظار دارد با سرلوحه قرار دادن سیاست های توسعه ای اتاق اصناف ایران با ارائه پیشنهادات اصولی و هدفمند در راستای ساماندهی صنوف صادراتی به منظور حضور فعال تر در رویداهای تجاری در داخل و خارج از کشور، پذیرش و اعزام هیات های تجاری صنوف به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران همکاری و اقدام فرمایید.”
شایان ذکر اینکه راشدی در حال حاضر به عنوان رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان و رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان لرستان و همچنین عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور فعالیت دارد.حکم_مشاوره a15937 ..